Indien u vragen hebt over de gegevensbescherming waarop dit informatieblad geen antwoord geeft, wendt u zich dan tot ons via de onderstaande contactgegevens.

Bevoegde dienst: usenet.nl wordt aangeboden door
Usenet.nl S.r.l., Via XXV Marzo, 4
47895 Domagnano, San Marino

Directie: Giacomo Boria
Supportformulier

1. Verzameling, verwerking en gebruik van de gegevens in het kader van het beoogde gebruik en in andere specifieke gevallen

Tijdens het gebruik van Usenet.nl worden verschillende gegevens verzameld, verwerkt en eventueel opgeslagen.

Indien u onze pagina's bezoekt zonder te zijn geregistreerd, verzamelt Usenet.nl slechts de toegangsgegevens zonder enige persoonsverwijzing, zoals het IP-adres, het internetadres van de pagina's via welke u op onze website bent gekomen, de naam van het opgevraagde bestand, de poolingtijd.

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld indien u ons deze vrijwillig mededeelt tijdens de inschrijving of registratie voor de nieuwsbrief. Persoonsgegevens bestaan uit: achternaam en naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Uiteraard hebt u de mogelijkheid om eventuele informatie te corrigeren wanneer de omstandigheden in de loop van de tijd veranderen. Overige gegevens zijn uw gebruikersnaam en uw wachtwoord voor de toegang en eventuele andere gebruikersinstellingen.

Uw persoonsgegevens worden door ons doorgestuurd naar dienstverleners die zich bezighouden met de uitvoering van de dienst (klantenservice, betalingsdienstverleners, banken).

Uw gegevens worden bewaard zolang u een gebruikersaccount bij Usenet.nl hebt en de gegevens moeten beschikbaar zijn in het kader van de contractuele relatie, dan wel van de wettelijk voorgeschreven bewaarplichten. Zodra het doel van de opslag is vervallen of een einde is gekomen aan de bewaarplichten, worden de gegevens gewist.

De persoonsgegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

  1. het gebruik van de door Usenet.nl aangeboden diensten, inclusief reclame via e-mail, mits hiervoor toestemming is verleend door de gebruiker;
  2. daarnaast werken we aan de verdere ontwikkeling van ons aanbod, slaan deze op en streven we een efficiënt beheer van onze diensten na.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor bovenstaande doeleinden. Zodra het nagestreefde doel is bereikt, worden uw gegevens gewist. Bij wijze van uitzondering vindt dit niet plaats indien en voor zover de wettelijke bepalingen een bewaarplicht voorschrijven.

De ontvangers aan wie de gegevens mogen worden verstrekt met het oog op de naleving van de contracten met de klanten, zijn externe dienstverleners krachtens § 11 van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG). Bovendien worden eventuele gegevens die het mogelijk maken om u te traceren alleen zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt (bijvoorbeeld aan opsporingsautoriteiten), indien hiervoor bindende wettelijke voorschriften bestaan.

2. Veiligheid en verantwoordelijkheid

De op onze servers opgeslagen gegevens worden binnen de technische mogelijkheden door ons beschermd door constant bijgewerkte gegevensbeveiligingssoftware. Met name zeer gevoelige gegevens worden met behulp van een hoge veiligheidsstandaard (TLS-technologie) verzonden.

U deelt bepaalde informatie met derden, voor zover u gebruik maakt van het forum voor onze klanten, dan wel actief bent op internet. U bent als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van uw informatie en u draagt dus zelf de daarmee verbonden risico's. Persoonlijke informatie, opmerkingen, mededelingen en andere door u verspreide bijdragen zijn openbaar. Wij accepteren hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Deze bepalingen inzake gegevensbescherming gelden uitsluitend ten behoeve van het internetaanbod van Usenet.nl. Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van Usenet, en daarom kunnen wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid accepteren. Hetzelfde geldt voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door derden: ook in dat geval hebben wij namelijk geen enkele invloed en kunnen wij derhalve geen enkele verantwoordelijkheid accepteren.

Voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens zijn de desbetreffende met het beheer belaste diensten verantwoordelijk. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming door genoemde derden.

3. Cookie

Wanneer u naar onze website Usenet.nl gaat, sturen wij één of meerdere zogenaamde cookies naar uw computer. Het gebruik van cookies heeft het doel om het aanbod van Usenet.nl zo goed mogelijk aan uw wensen aan te passen en om onze website voor u interessant te maken. Een cookie is een klein tekstbestand met een specifieke tekenreeks waarmee uw browser op ondubbelzinnige wijze kan worden geïdentificeerd. Deze cookies worden na 30 dagen inactief en bevatten geen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Alleen wanneer tijdens de toegang het veld 'Verbonden blijven' wordt geactiveerd, wordt voor deze functie een permanent cookie gebruikt (een zogenaamd persistent cookie) dat in de browser blijft opgeslagen, zodat u sneller toegang tot uw persoonlijke pagina hebt zonder opnieuw te hoeven inloggen. Onze marketingpartners mogen geen persoonsgegevens verzamelen, verwerken of gebruiken via cookies van onze websiteMet een specifieke instelling van uw browser kunt u het gebruik van cookies verhinderen. In dat geval kunt u echter geen gebruik maken van alle functies van onze website.

Met een specifieke instelling van uw browser kunt u het gebruik van cookies verhinderen. In dat geval kunt u echter geen gebruik maken van alle functies van onze website.

4. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de webanalyseservice van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten), Google Analytics. Deze service maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. 'Cookies' zijn tekstbestanden die de door de browser bezochte pagina's op uw computer opslaat. Op deze manier geeft u toestemming voor een analyse van het gebruik van de website. De door het cookie verzamelde informatie (uitsluitend uw IP-adres) wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De verzamelde informatie wordt vervolgens door Google gebruikt om uw gebruik van de website te analyseren. Op basis van deze informatie worden vervolgens rapporten over de activiteiten van de website opgesteld en worden andere met het gebruik van de website samenhangende diensten verschaft. Google geeft de informatie eventueel ook door aan derden voor zover dat door de wet is voorgeschreven, dan wel ingeval Google derden opdracht heeft gegeven deze gegevens te verwerken. In geen geval zal Google uw IP-adres met andere gegevens van Google combineren. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens die door Google zijn verzameld volgens de hierboven beschreven werkwijze en met bovengenoemde doeleinden.

Hieronder vindt u meer informatie over Google Analytics: http://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/

5. Wijziging van uw gegevens; inschrijving voor de nieuwsbrief

Indien u al op Usenet.nl geregistreerd bent, kunt u de gegevens zoals uw naam en uw adres en de instellingen voor de ontvangst van de nieuwsbrief zelf op uw persoonlijke pagina beheren en bijwerken. Om veiligheidsredenen kunt u hier uw betalingsgegevens niet wijzigen. Indien u wijzigingen aan deze gegevens hebt aangebracht en u ons deze wilt doorgeven, kunt u dat doen via het supportformulier of de telefonische klantenservice.

De ontvangst van de nieuwsbrief en soortgelijke informatie (mededelingen, reclame) is uitsluitend onderhevig aan uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Wanneer u geen nieuwsbrief of soortgelijke informatie meer via e-mail wilt ontvangen, kunt u uw abonnement op elk willekeurig moment wissen door op de link onderaan de e-mail te klikken. Indien u uw abonnement niet via de speciale link kunt wissen, wendt u zich dan tot ons via het supportformulier en vermeld hierin het e-mailadres dat voor de nieuwsbrief moet worden gewist.

6. Google AdWords en Google Display Network

Onze website maakt gebruik van de onlinereclamesystemen Google AdWords en Google Display Network. Google garandeert daarbij de bescherming van de gegevens van klanten en gebruikers. Google AdWords plaatst een cookie op uw computer. Deze cookies blijven slechts 30 dagen geldig en dienen niet voor de identificatie van de persoonlijke gegevens. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog geldig, dan kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is geleid. De zo verkregen informatie dient ervoor om statistieken te creëren die op anonieme wijze worden geanalyseerd. Bovendien maken wij gebruik van deze Google Adwords-functies om de gebruikers van deze website op hun beurt door te sturen naar websites van derde leveranciers of internetgebruikers met specifieke interesseprofielen die op hun internetgebruik gebaseerd zijn. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke informatie. Deze analyse dient namelijk voor de berekening en de beoordeling van de reclameadvertenties en bevat geen persoonlijke gegevens. Gebruikers die niet aan de tracking willen deelnemen, kunnen de cookie van de Google Conversion-Tracking eenvoudigweg uitschakelen via de gebruikersinstellingen van de internetbrowser. Deze gebruikers worden niet in de statistieken van Conversion-Tracking opgenomen.

Wij wijzen erop dat Google een eigen gegevensbeschermingsrichtlijn heeft. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor deze richtlijnen en procedures. Wij vragen u kennis te nemen van de bepalingen van Google betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens voordat u onze website gebruikt.

7. Risk Ident GmbH

Voor onze website gebruiken wij de diensten van ICT-beveiligingsbedrijf Risk Ident GmbH (Zippelhaus 2, 20457 Hamburg, Deutschland). Alle communicatie tussen ons en Risk Ident gebeurt uitsluitend ter voorkoming van bedrog bij het gebruik van onze website.

a) Opslag van gegevens

Risk Ident registreert en verwerkt specifieke gegevens van onze gebruikers om het eindapparaat van de gebruiker vast te stellen ("gebruikerspecifieke gegevens"), basisgegevens uit de TCP/IP-verbinding en gegevens over het gebruik van onze website. Daarbij worden tracking-technologieën gebruikt in de vorm van cookies, in de website geïntegreerde JavaScript-elementen en Shockwave Flash-objecten. Cookies zijn tekstbestanden die de bezochte website via de browser op uw computer opslaat en informatie over het gebruik van deze website bevat. De JavaScript-elementen en Shockwave Flash-objecten maken het mogelijk om informatie over het eindapparaat van de gebruiker, die door de browser automatisch bij elke internetsessie worden overgedragen uit te lezen. Om technische redenen wordt daarbij eerst ook het IP-adres van de gebruiker door Risk Ident geregistreerd en verwerkt, dit wordt echter binnen een paar seconden door Risk Ident gecodeerd. De informatie wordt bij Risk Ident in anonieme vorm in een database opgeslagen als voorzorg tegen bedrog.

b) Gegevensopvraging

Wanneer de gebruiker op onze website een contract afsluit of begint een contract af te sluiten, bijv. door het maken van een gebruikersaccount of door het beginnen van het checkout-proces voor het kopen van een bepaald artikel, dan vragen wij via de database van Risk Ident een risico-analyse op, die daar voor het door de gebruiker gebruikte eindapparaat werd opgeslagen. Deze risico-analyse is gebaseerd op onder andere informatie over (a) of het eindapparaat van de gebruiker op dat ogenblik of in het verleden via een proxy-verbinding communiceert of heeft gecommuniceerd, (b) of het eindapparaat zich laatst via een verschillende Internet Service Provider heeft aangemeld, (c) of het eindapparaat een vaak veranderende geo-referentie vertoonde of vertoont, (d) hoeveel Internettransacties onlangs met het apparaat werden gemaakt (daarbij is het voor ons echter niet herkenbaar om welke soort transacties het ging), en (e) hoe waarschijnlijk het is dat het eindapparaat dat in de Risk Ident database is opgeslagen wel degelijk het apparaat van de gebruiker is. Het resultaat van deze risico-analyse helpt ons om pogingen tot bedrog op onze website te voorkomen. De gegevens worden echter niet als enig criterium gebruikt voor de uitvoering of de mogelijke annulering van een aankoop.

8. Enquêtetools

Enquêtes voor klantentevredenheid worden met een tool van externe aanbieders (SurveyMonkey) doorgevoerd. Let erop, dat de aanbieder van de tool een eigen privacybeschermingsstrategie heeft. De deelname aan de klantenenquête is vrijwillig. De klantenenquête is zo opgesteld, dat IP-adressen of e-mails niet automatisch opgeslagen worden. E-mailadressen worden niet aan derden doorgestuurd. Op de SurveyMonkey-website worden cookies gebruikt.