Gebruiksvoorwaarden

Clausule van geen aansprakelijkheid van usenet.nl

Usenet is een openbaar forum waartoe iedereen die ouder is dan 18 toegang kan hebben en waar iedere gebruiker op eigen verantwoording optreedt.

Usenet.nl biedt de gebruiker alleen toegang tot Usenet aan. Als gevolg is Usenet.nl niet onderhevig aan een algemene plicht tot toezicht op de informatie die door gebruikers on line gezet wordt, noch aan een algemene plicht tot onderzoeking van de feiten of omstandigheden van illegale activiteiten.

Usenet.nl heeft daarom onder geen enkele omstandigheid invloed op de inhouden die door de gebruikers op de diverse discussiegroepen gepost worden. De inhouden van de discussiegroepen zijn uitsluitend afhankelijk van de gebruikers-auteurs en kunnen niet aan Usenet.nl worden toegeschreven.

Rekening houdend met de gegevens die op Usenet verspreid worden, kunnen de inhouden van de discussiegroepen niet door Usenet.nl gecontroleerd worden (evenzo kunnen de leveranciers van het Internet, zoals Orange en Free, de in het Internet aanwezige inhouden niet controleren).

1. Algemene voorwaarden

Tijdens de registratie verklaart u dat u minstens 18 jaar oud bent.

In discussiegroepen moeten de gedragsregels (Netiquette) in acht genomen worden, evenals internationale overeenkomsten en de heersende wetten. In het kader van de wet en om verantwoordelijk te handelen, moet de gebruiker noodzakelijkerwijze ouder zijn dan 18 jaar.

In overeenstemming met artikel 6, paragraaf 7 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de numerieke economie, is Usenet.nl het eens met de strijd tegen misdaden tegen de mensheid, het aanzetten tot rassenhaat, kinderpornografie, het aanzetten tot geweld, aanvallen op de menselijke waardigheid, onderdrukking, evenals illegale activiteiten m.b.t. geldspelen.

Indien dergelijke inhouden op Usenet aanwezig zijn, meldt u deze dan zonder vertraging, gebruik makend van onderstaand adres: [email protected]

2. Zeg nee tegen spam!

Spam is de naam van een ongewenst bericht aan de geadresseerde, dat en masse voor adverteer- of commerciële doeleinden verzonden is. U moet begrepen hebben dat spam verboden is in Usenet.

3. Laat uw e-mailadres achter

Laat bij het posten van artikelen op Usenet een geldig e-mailadres achter na het woord "Van:" Dit adres hoeft niet uw belangrijkste e-mailadres te zijn. Gebruik geen “Nicknames” (bijnamen) bij het posten van een artikel op Usenet. Dit wordt in de meeste delen van Usenet niet geaccepteerd.

4. Vermijd het verzenden aan meervoudige e-mailadressen

Het heeft geen zin om een artikel aan verschillende groepen te zenden. Dit vinden veel gebruikers doorgaans vervelend. Als u hetzelfde artikel gelijktijdig aan verschillende groepen post (zie ook „Spam“), zullen de andere gebruikers dit niet op prijs stellen.

5. Post alleen binaire bestanden in groepen die hiervoor bedoeld zijn

Een binair bestand is een computerbestand dat niet in een tekstbestand omgezet kan worden (muziek, video, foto’s, enz.). Het bestand kan niet rechtstreeks door een tekstverwerker gelezen worden. Binaire bestanden moeten daarom absoluut gepost worden in de groepen die daarvoor bestemd zijn. Deze groepen kunnen meestal herkend worden aan het achtervoegsel xxx.binaries.xxx".

6. Gebruik "Netiquette"

De term Netiquette is de samenvoeging van Net (gelijktijdige afkorting van de woorden Internet en Network) en etiquette. Netiquette is een akte die de regels voor gedrag en beleefdheid vaststelt die gebruikt werden in het eerste communicatiemedium dat in het Internet beschikbaar was. Het officiële document dat de regels van Netiquette vastlegt is RFC 1855, uitgegeven in oktober 1995. De gouden regel van Netiquette is : Gebruik het Internet niet als een schild om iets te doen dat u tijdens een echt gesprek met uw correspondent, onder vier ogen, niet zou doen. In Usenet kan en moet iedere gebruiker, en heeft iedere gebruiker het recht, om zijn mening tot uitdrukking te brengen zolang hij/zij daar niemand mee beledigt. “Flaming”, of wel het posten van vijandige en/of beledigende berichten in een discussiegroep, in Usenet, een forum of op een website of een mailing list, is strikt verboden. Daarom is het posten van inhouden: - die advertenties zijn maar vermomd zijn als mening; - die opzettelijk niet objectief of misleidend zijn; - waarvan de publicatie een aanval op het copyright van derde partijen vormt of zou kunnen vormen; - die kinderpornografie bevatten, die in strijd zijn met de goede moraal of die andere onwaardige elementen bevatten (met name in de vorm van beelden); - waarvan de aard een bedreiging voor jongeren kan vormen, negatieve effecten op jongeren heeft of hen kan benadelen; - die van verwerpelijke of lasterlijke aard zijn; - die anticonstitutioneel of extremistisch van aard zijn of die van verboden groeperingen afkomstig zijn; - die virussen of andere elementen bevatten, die een negatief effect op software of materiaal van andere computers hebben of die deze kunnen beschadigen; streng verboden.

De gebruiker van Usenet wordt verzocht niet onmiddellijk aan een groep deel te nemen zodra hij/zij met de groep in aanraking komt. De gebruiker wordt eerst aangeraden de tijd te nemen om de recente discussies te assimileren, te begrijpen wie regelmatige deelnemers zijn (die ongetwijfeld de deelnemers zijn waarmee u het meest in contact zult staan) en om onderwerpen te vermijden die ontsteltenis veroorzaken. Dit alles heeft tot doel misverstanden van ongeacht welke aard te vermijden die tot gevolg kunnen hebben dat u de reputatie krijgt geen serieuze deelnemer te zijn.